AKTION 4: Tro, udebane, lang tid

Spis din tro

Inviter dig selv på middag hos en familie. Det kan være din ven, veninde eller én du slet ikke kender. Det kan både være hos en, der har samme tro som dig selv, en der tror på noget helt andet eller hos en, der slet ikke tror. Henover middagen, skal I tale om jeres tro. Hvordan og hvorfor har I den tro, I har? Tror I på det samme, hvad er traditionerne, er der nogen ligheder, eller er det helt anderledes?

Derfor er det vigtigt!

I Danmark bliver man medlem af Folkekirken i forbindelse med dåben. Men bortset fra det taler vi ikke ret meget om, hvorfor vi er medlem af kirken, hvad vi tror på, om vi tror, eller om tro er vigtig. Det holder vi meget for os selv. På Zanzibar er 98% af befolkningen muslimer, og religion kan ses og høres alle steder. På gaden går folk klædt på en særlig måde, man hilser religiøst på hinanden, og moskéen kalder til bøn 5 gange dagligt. Her spiller religion en helt særlig og tydelig rolle.

Det skal du bruge:

  • En god portion mod
  • En middagsinvitation
  • Overvejelser om din egen tro
  • En time

Sådan gør du trin for trin:

Step 1

Overvej hvilken familie, du godt kunne tænke dig at spise middag hos.

Step 1

Step 2

Vær åben om, hvorfor du gerne vil spise med, og hvad dit formål er, så familien kan nå at gøre sig nogle tanker.

Step 2

Step 3

Vær åben om, hvorfor du gerne vil spise med, og hvad dit formål er, så familien kan nå at gøre sig nogle tanker.

Step 3

Step 4

Spørg ind til, hvad familien tror på. Hvorfor tror de/ikke. Tror hele familien på det samme? Har de særlige traditioner, og hvordan vil de beskrive sig selv som troende?

Step 4

Step 5

Indgå i samtalen og fortæl også om, hvad du selv tror på og hvorfor.

Step 5

Step 6

Tag et billede, når du udfører din aktion og del det med #seopseverden

Step 6

Hvad kommer der ud af det?

Forhåbentligt en rigtig god og hyggelig middag i godt selskab. Du vil have brudt ”tabuet” om at tale om sin tro og måske også fået en forståelse for, hvordan andre mennesker tror, eller at der er flere måder at være kristen på.

Download aktionen