Evaluering for præster og lærere

Vi vil meget gerne høre, hvad du synes om dit besøg af Konfirmand Aktion og vil sætte stor pris på din feedback, så vi kan forbedre det, vi gør.

Navn
Kirke/organisation
Email

Før besøget

1. Har du haft besøg af Konfirmand Aktion før?
2. Hvor har du hørt om Konfirmand Aktion?

Information/kommunikation

3. Var oplysningerne på hjemmesiden (www.konf.dk) tilstrækkelige?
4. Hvis nej, hvad manglede du?
5. Var kommunikationen med lederen af Konfirmand Aktion og den danske globale fortæller tilfredsstillende?
6. Hvis nej, hvad kunne gøres bedre?
7. Andre kommentarer til information/kommunikation?

Materialer og forberedelse

8. Har du brugt tid på at forberede konfirmanderne på besøget? 
9. Hvis ja, hvor lang tid?
10. Brugte du undervisningsmaterialerne og/eller undervisningsvejledningen på hjemmesiden?
11. Hvordan brugte du det udsendte materiale i undervisningen?

Besøget

12. Var du tilfreds med indholdet af foredraget? 
13. Hvorfor/hvorfor ikke? Hvad kunne gøres bedre?
14. Var du tilfreds med formen?
15. Hvorfor/hvorfor ikke? Har du ideer til andre former, som vil kunne fange konfirmandernes opmærksomhed?
16. Kunne den Globale Fortæller holde konfirmandernes interesse fanget?
17. Gik du og konfirmanderne i aktion, fx ved at købe merchandise, lave kollektindsamling eller bruge Aktionsmaskinen på www.konf.dk?
18. Hvordan gik I i aktion?
19. Andre kommentarer til besøget/foredraget?