SE OP

– og læg mærke til Guds storhed

Syng & hashtag en salme

At komme ind under huden på en salme og gennem salmernes sprog få sat billeder på storheden i Jesu væsen og virke.

Hans Anker Jørgensen er en moderne salmedigter, og B.S. Ingeman en ældre salmedigter. Begge har i deres salmer med 150 års mellemrum sat ord på, hvordan Gud passer på skaberværket, og hvordan Hans storhed – hvis vi slår vores øjne op for det – viser sig i livets små og tilsyneladende undseelige forhold. Når vi ser på, hvordan Jesus levede på jorden sammen med mennesker, ser vi gang på gang, hvordan Guds storhed titter frem overalt, også i de uventede situationer og mindste forhold, for sådan er skaberen, sådan er Gud,

 • Salmebøger eller Konfirmand Aktion sangark
 • Post-its + kuglepenne
 • Evt. smartphones
 • Evt. slackline

Proces


Hashtag en salme:
 • Uddel Konfirmand Aktions sangark/salmebøger til hver af konfirmanderne samt nogle post-its og kuglepenne. Få samtidig salmeteksten projekteret op på et lærred (en tavle fungerer også fint).
 • Syng ’Se, hvilket menneske’ og ’Nu titte til hinanden’ – eller én af dem.
 • Giv konfirmanderne nogle minutter til at synke ned i salmeteksten.
 • Bed dem hver især finde de ord/sætninger i salmen, som for dem fortæller noget om, hvem Gud/Jesus er – formuleret som hashtag, fx #ser, #lukkerind, #mindsteormnær.
 • Efter nogle minutter kan konfirmanderne gå frem til lærredet og sætte deres post-its. Konfirmanderne går frem, når de er klar – alle behøver ikke gå frem på én gang.
 • Når alle er tilbage på deres pladser, kigger I sammen på de mange post-its på lærredet. Spørg om nogen vil knytte et par ord til deres hashtag – hvorfor netop dét hashtag? Eller tal om de hashtags, der er flere af, eller de hashtags, som skiller sig ud, vækker undren og eftertanke.
Ekstra aktivitet: 
 • Lad konfirmanderne gå sammen to og to og send dem ud for at tage billeder med deres smartphones af et selvvalgt hashtag ud af dem, I har talt om. Motivet skal findes i konfirmandstuen, kirkerummet, kirkebygningen eller i omgivelserne lige udenfor kirken. Lad bagefter konfirmanderne dele deres billede og hashtag på Konfirmand Aktions Instagram (tilføj #konfirmandaktion).
 • Hæng en slackline op mellem to træer på kirkens grund. Lad konfirmanderne prøve at gå på linen. Det er svært! Har det noget at sige for balancen, hvor man retter sit blik hen? Prøv at have et fokuspunkt og se, om det hjælper.
 • Hvis I lærte en sang af den Globale Fortæller fra Zanzibar, kan I også synge den.

Læs Vandringen på søen (Matt. 14:22-33).

Guds storhed viser sig hele tiden, men tit har vi for travlt med andre ting og opdager det ikke. Tal om, hvordan Gud er med os både i de glade tider og de svære tider. Vi kan alle opleve en stærk storm i vores liv og føle, at den vælter os omkuld, og vi mister fodfæste. Jesus kalder os til at rette vores opmærksomhed mod ham, også når stormen raser. Han kalder os til at se ham, sådan som han allerede ser os. Og ligesom Jesus rækker hånden ud til Peter på vandet og griber fat i ham, på samme måde kan vi erfare, at Jesus rækker ud efter os. For sådan er skaberen, sådan er Gud. Hans storhed titter frem overalt, og den viser sig for os i alle livets forhold, og nogle gange helt uventet, når bare vi åbner vores øjne for det og tør rette fokus på ham.

Ca. 40 minutter – og ca. det dobbelte, hvis ekstraaktiviteterne inddrages.

Download


Hent undervisningsvejledningen og salmerne her:

Registrer dig som bruger på Konfirmand Aktion for at downloade