SE OP

– og ind i dig selv

Gruppearbejde: Hvad driver og hvad stopper din næstekærlighed?

At konfirmanderne diskuterer det gode og det svære ved at lave næstekærlige aktioner og ser sig selv i øjnene med, at både valget og fravalget af næstekærlige handlinger kan have sine bevæggrunde, som det kan være godt at kende. Det handler både om følelser og holdninger. Hvor går grænsen for næstekærligheden? Hvad er den “rigtige” og ”forkerte” måde at hjælpe på? Og må man også selv få noget ud af det? Det er nogle af de spørgsmål, som konfirmanderne skal overveje.

I har haft besøg af de Globale Fortællere fra Konfirmand Aktion: En ung kristen fra Zanzibar og en dansk ung, der har besøgt kirken på Zanzibar, og som oversatte for den afrikanske gæst. De viste en film og fortalte mange spændende ting. De opfordrede også til at trække en aktion i Aktionsmaskinen (på www.konf.dk) – en aktion, som var skræddersyet til hver enkelt ud fra egne personlige præferencer, og som man kunne vælge at gennemføre eller droppe. Mange af os tænker nok, at vi gerne vil være en næstekærlig aktivist – og det er da ikke så svært. Men i praksis kan vi alligevel opleve, at der både er noget der driver, og noget der stopper vores næstekærlighed.

 • En aktionscase (som præsten vælger ud fra aktionsmaskinen på www.konf.dk)
 • En instruktion
 • To store stykker papir eller en tavle

Proces


 • Præsten har forinden kigget de forskellige aktioner igennem, som er indeholdt i aktionsmaskinen, der ligger på www.konf.dk og sat sig ind i, hvilken aktion der synes at passe bedst til konfirmandholdet. Den aktion, der vælges, vil blive brugt til at tage udgangspunkt i en snak om at gøre noget aktivt godt for andre – altså være en næstekærlig aktivist.
 • Præsten inddeler konfirmanderne i hold. Det kan være en tilfældig holddeling, men det vil være en fordel, at konfirmanderne sidder sammen med nogen, de ikke kender så godt. (Find også alternativt forslag til gruppeinddeling længere nede.)
 • De tre konfirmandgrupper får hver den udvalgte aktion som case og en instruktion, der fortæller, hvad de skal gøre.
  INSTRUKTION: Først skal I starte med at læse aktionen højt i gruppen. Dernæst skal I svare på følgende 3 spørgsmål:
 1. Hvad synes I ville være godt, hvis I skulle udføre denne aktion?
 2. Hvad synes I ville være svært, hvis I skulle udføre denne aktion?
 3. Kunne I finde på selv at gennemføre denne aktion? (Skriv hvor mange ja og nej)
 • Hver gruppe finder et sted, de kan sidde og arbejde med casen.
 • Sig til konfirmanderne, at de har max 10 minutter. Tjek løbende, om det skrider fremad og stress dem gerne lidt.
 • Imens skriver præsten på to store stykker papir eller på tavlen: “GODT FORDI” og “SVÆRT FORDI”.
 • Efter 10 min. (max. 15 min.) samles I igen i plenum. Spørg, hvor mange der ville gennemføre aktionen (håndsoprækning).
 • Hver gruppe fremlægger nu deres svar på, hvad der var hhv. godt og svært ved aktionen. Skriv svarene op på tavlen og opsummer til sidst.
Alternativt forslag til gruppeinddeling:

Inddel konfirmanderne i tre hold ved at bede dem vælge mellem disse tre udsagn, som bliver lagt på tre A4-ark på gulvet. Bed dem gå hen til det udsagn, som passer bedst på dem. De behøver ikke være 100% enige i udsagnet, men de skal vælge ét – man kan ikke stå mellem to sedler. Giv dem 30 sek. til at tænke over hvilket udsagn, der passer bedst på dem. Sig, at de først må bevæge sig hen til den seddel, de vælger, når der bliver sagt NU. Dette for at sikre, at de bevæger sig samtidig og ikke bliver alt for påvirket af, hvor deres venner vil stille sig.

De tre udsagn, som konfirmanderne skal vælge imellem:

 1. Jeg tænker mig godt om, inden jeg gør noget overilet (analyserende/struktureret)
 2. Jeg handler hurtigt, hvis jeg får en god idé (kreativ/impulsiv)
 3. Jeg lytter til andres idéer og råd og hjælper dem gerne med deres ideer (fællesskabsorienteret/samarbejdende)

De tre udsagn knytter sig til klassiske personlighedspræferencer. Det vil betyde, at deltagerne i hver gruppe har de samme præferencer, hvilket vil gøre det nemmere for dem at blive enige om en besvarelse. Konfirmanderne vælger altså selv mellem udsagn 1, 2 og 3, og der former sig tre grupper. Hvis der et sted kun er én person, går denne person over til en af de andre grupper. En gruppe kan dog godt være ned til 2 personer.

Slut af med at spørge konfirmanderne, hvem der inden næste undervisningsgang kunne tænke sig at gennemføre dagens aktionscase, som de har arbejdet med i grupper, og næste gang fortælle, hvad der kom ud af det. Ellers stiller præsten sig sikkert gerne selv til rådighed som aktivist ☺ Hvis muligt, så få en anden til at filme, at aktionen udføres, og del videoen på Konfirmand Aktions Facebook (@konfirmandaktion).

Ca. 45 minutter med mulighed for forlængelse, hvis konfirmanderne bliver fanget af det.

Der må på beregnes omkring en times forberedelse til præsten.

Download


Hent undervisningsvejledningen her:

Registrer dig som bruger på Konfirmand Aktion for at downloade