Øvelse:

MIni-dialog øvelse

– Hvilke værdier er vigtige?

Formålet med øvelsen er at give eleverne en erfaring med at bruge samtalereglerne og give dem en konkret oplevelse af, hvad reglerne gør ved vores samtale med hinanden. 

Eleverne skal kunne sidde sammen tre-og-tre enten på stole eller på jorden med god plads imellem grupperne.

Stopur, som kan bippe, når eleverne skal skifte roller. Brug evt. mobiltelefon. 

Mini-dialogøvelse, hvor rollerne er beskrevet. Ét eksemplar pr. elev.
Du finder interviewguide her

Du inddeler på forhånd grupperne (3-og-3) og på tværs af køn og relationer. De skal ikke arbejde sammen med dem, som de naturligt ville finde sammen med. Giv konfirmanderne i hver gruppe numre fra 1-3. 

  • Første runde: 1 = fortæller, 2 = interviewer, 3 = lytter 
  • Anden runde: 2 = fortæller, 3 = interviewer, 1 = lytter 
  • Tredje runde: 3 = fortæller, 1 = interviewer, 2 = lytter 

I grupper af tre får hver af konfirmanderne en rolle: En fortæller, en interviewer og en lytter. Fortælleren skal fortælle de andre, hvad vedkommende allerbedst kan lide at lave i sin fritid.  

Intervieweren bruger interviewguiden til at stille spørgsmål til fortælleren. Intervieweren lægger ud med det første spørgsmål. De har tre minutter, hvorefter du beder dem runde af (det har de ca. 1 minut til. De behøver dog ikke bruge al tiden).  

Efter 4 min. kommer lytteren på, som har 1 minut til at fortælle, hvad der har inspireret dem mest ved det, som fortælleren har fortalt.  

Derefter er der ca. 1 minut til at runde af samt skifte roller.  

OBS – det er en god idé at starte øvelsen med dette oplæg om dialog

  • Hvad oplevede I under øvelsen?
  • Hvad gjorde øvelsen ved jer?
  • Er der nogen, der skal særligt anerkendes for noget, de har delt med holdet?