SE OP

– og opdag den verden, du er en del af

Quiz & Byt om Zanzibar

At konfirmanderne lærer om Zanzibar ved selv at stille og svare på spørgsmål.

For nogle er Zanzibar en ubetydelig plet på landkortet – en øgruppe ud for Tanzanias østkyst, på størrelse med Fyn og med blot ca. 1,3 mio. indbyggere. For mange danskere er Zanzibar kendt som et smukt ferieparadis med hvide sandstrande, blåt havvand og evige sommertemperaturer. Men Zanzibar er mere end en lille plet på landkortet, og desværre er der en bagside af den smukke medalje. Selv om der tjenes penge på turismen, er der blandt lokalbefolkningen udbredt fattigdom og tårnhøj arbejdsløshed. Under overfladen lurer religiøse spændinger – særligt mellem det kristne mindretal og det muslimske flertal – men også politiske, økonomiske og etniske spændinger. Fordomme og frygt, mistillid og had har ført til tilfælde af undertrykkelse og overgreb. Heldigvis ser kirken ikke passivt på problemerne. Den lutherske kirke på Zanzibar er nok lille, men den ønsker at spille en rolle i samfundet ved at arbejde for bedre levevilkår til befolkningen, give den kristne tro og menighed plads og fremme dialog mellem kristne og muslimske naboer.

Find mere information om Zanzibar på www.konf.dk

37 små kort. På hvert kort står et spørgsmål og tre svarmuligheder, hvor det rigtige svar er fremhævet/ udpeget med orange pil.

OBS For at gøre det endnu mere corona-venligt, kan I også benytte denne elektroniske udgave af Quiz og Byt: www.kateket.dk/zanzibar – så skal der ikke byttes fysiske kort mellem konfirmanderne.

Proces


  • Hver konfirmand får et kort.
  • Alle går ud på gulvet og finder en makker.
  • Den første stiller spørgsmålet på kortet og giver svarmuligheder. Den anden giver sit bud og får herefter det rigtige svar at vide. Så stiller den anden spørgsmålet på sit kort, osv.
  • Når begge har stillet et spørgsmål og svaret på et spørgsmål, siger man tak, bytter kort, går ud på gulvet og finder en ny makker.

Som opsamling kan der laves en tavlestafet om Zanzibar. Konfirmanderne inddeles i to hold – der skal være lige mange på hvert hold, ellers må én løbe to gange. Med kridt tegnes en linje på gulvet ca. 10 meter fra tavlen. Hvert hold stiller sig på en række bag linjen. Når præsten siger ”start”, løber første konfirmand fra hvert hold frem til tavlen og skriver et ord om Zanzibar (fx varmt, ferie, Afrika), løber hurtigt tilbage, hvorefter næste konfirmand løber af sted og skriver et nyt ord på tavlen. Det hold, der først er færdig, og hvor alle konfirmander har skrevet et ord på tavlen, har vundet. Det kan være ord, konfirmanderne er stødt på i Quiz & Byt, eller det kan være ord, de selv forbinder med Zanzibar. Når tavlestafetten er slut, kan I sammen tale om de ord, der står på tavlen – hvad har I lært om Zanzibar?

Ca. 30 minutter.

Download


Hent materialet her:

Registrer dig som bruger på Konfirmand Aktion for at downloade