SE OP

– Du er allerede en næstekærlig aktivist

Næstekærligheds-brainstorm & dobbeltcirkel

At konfirmanderne genkalder sig og deler egne erfaringer med næstekærlige handlinger i hverdagen. Øvelsen sætter gang i refleksion og samtale om næstekærlighed, og hvilke muligheder – store som små – der er for at hjælpe andre. Formålet er at gøre konfirmanderne opmærksomme på deres muligheder for at gå i aktion ved at udøve små næstekærlige handlinger i hverdagen. Undervejs kan konfirmanderne opnå en erkendelse af, at de allerede har personlige erfaringer med næstekærlighed.

Der ligger en individualisme i tiden, som præger os. Det handler om, hvad jeg vil, hvordan jeg kan få det bedre, hvordan jeg kan opnå det ene eller andet. Den moderne jeg-orienterede kultur går ud på, at jeg skal ses – og det står i skarp modsætning til det kristne fællesskabs kendetegn med en opmærksomhed rettet mod Gud og mod næsten: ”Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus (Fil. 2:1-5).

Danmission og den lutherske kirke på Zanzibar støtter syskolen Upendo, som blev startet i 2005 som et næstekærlighedsprojekt. Mrs. Niwaeli er en af medarbejderne på Upendo. Hun har et smukt ansigt og en stærk udstråling i sin farvestrålende kjole syet af en elev på syskolen. Upendo betyder ”kærlighed” på swahili og her forvandles kangastof til tøj, som sælges i den lille butik i stueetagen. Når Niwaeli udsender en faktura, står der nederst “We love you”. Og sådan er det på Upendo: Der bliver set med kærlighed på håndarbejdet og på køberne. Der bliver set med kærlighed på syerskerne, der gennem uddannelsen vokser i selvtillid, uddannes som iværksættere og finder en stemme, de tør bruge. Og kvinderne på syskolen ser med kærlighed på hinanden. Nogle af kvinderne er muslimer, andre kristne. I samfundet udenfor syskolen har de ikke haft meget med hinanden at gøre og har levet med hver deres fordomme, antagelser og forestillinger. På Upendo, hvor de sidder side om side og lader de pedaldrevne symaskinerne hjule derudaf, falder muslimske Chico, kristne Neema og de andre elever i snak og ser hinanden med nye øjne. Med Upendos blik for kærlighed.

Proces


Næstekærligheds-brainstorm:
 • Alle konfirmander stiller sig op.

 • På skift skal man nu sige en god gerning eller noget, som hjælper andre. Det kunne være at rejse sig op i bussen, holde døren for en fremmed, arbejde som frivillig, lave morgenmad til sin familie eller noget helt andet.Kan man ikke komme på en god gerning, er man ude og sætter sig ned igen. Legen fortsætter, indtil man har fundet en ”næstekærlighedsvinder”.

 • Kan man ikke komme på en god gerning, er man ude og sætter sig ned igen. Legen fortsætter, indtil man har fundet en ”næstekærlighedsvinder”.
Dobbeltcirkel:
 • Halvdelen af konfirmanderne former en cirkel og vender ryggen imod cirklens centrum. Den anden halvdel danner en cirkel udenom, så hver konfirmand står ansigt til ansigt med én fra indercirklen.
 • Præsten stiller spørgsmålet:
  > Hvornår har du sidst været hjælpsom/gjort en god gerning?
 • Konfirmanderne diskuterer i den aftalte tid (fx 1 minut) eller fortæller på skift (fx ½ minut til hver).
 • Konfirmanderne takker for snakken, og ydercirklen rykker to pladser til højre.
 • Efter et par gange kan præsten stille nye spørgsmål:
  > Hvornår har nogen været hjælpsom/gjort en god gerning for dig?
  > Hvilke næstekærlige handlinger tror du, der kan være brug for på Zanzibar?
  > Hvornår har du været hjælpsom/gjort en god gerning for et menneske, du ikke kender? – For et menneske, du ikke bryder dig om?
 • Øvelsen gentages så mange gange, det giver mening.

Ekstra aktivitet:


 • Giv konfirmanderne et par minutter til at tage en selfie – af sig selv eller et par konfirmander sammen – og skrive: JEG ER EN NÆSTEKÆRLIG AKTIVIST. De, der vil, kan dele billede og tekst på Konfirmand Aktions Instagram (tilføj #konfirmandaktion).

Læs Det største bud i loven (Matt. 22:34-40).

I kristendommen er der i virkeligheden kun ét bud, nemlig: Det dobbelte kærlighedsbud. Du skal elske Herren din Gud og din næste som dig selv. Vi skal rette vores opmærksomhed mod Gud og vores medmenneske – for der findes ingen opmærksomhed på Gud, som ikke samtidig fører til opmærksomhed på næsten. Det dobbelte kærlighedsbud er udfordrende og krævende, fordi det gælder hver eneste dag og hvert eneste menneske, som krydser vores vej. Næstekærligheden skal ikke kun række til dem, vi kender, kan lide, og som vi synes har fortjent det. I kristendommen går næstekærligheden længere – også til dem, vi ikke kender, ikke bryder os om og dem, der opfører sig dårligt. Det er altså ikke kun dem, vi går i klasse med, og som vi synes er søde, der skal have vores kærlighed. Det er også den person, vi er misundelig på, den fremmede vi møder i bussen og det menneske, der mobber, der er vores næste, og som vi skal se på med kærlighed. Ligesom Gud elsker os, skal vi elske hinanden – det er den opgave, Jesus giver os.

Kvinderne på Upendo ser hinanden med kærlighedens øjne. Danske konfirmander giver også en masse kærlighed videre hver dag. I ”Næstekærligheds-brainstorm” og ”Dobbeltcirkel” kom der eksempler på de kærlige ting, konfirmanderne allerede gør for hinanden.

Tal evt. videre om – enten i plenum, eller konfirmanderne kan sætte sig to og to sammen:

 • Er nogle gode gerninger bedre end andre – og hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvordan føles det at gøre gode gerninger?
 • Hvilke af de næstekærlighedshistorier, der blev fortalt i ”Næstekærligheds-brainstorm” og ”Dobbeltcirkel”, har gjort særligt indtryk, og vil I prøve at huske fremover – og hvorfor?
 • Hvilken forskel gør det at dele næstekærlighedshistorier med hinanden

Ca. 45 minutter.

Download


Hent undervisningsvejledningen her:

Registrer dig som bruger på Konfirmand Aktion for at downloade