At skabe bevidsthed hos konfirmanderne om, hvilke værdier der er vigtige og ikke så vigtige for ham/hende og at sætte dem i sammenhæng med, hvilke værdier der er vigtige for jævnaldrende på Zanzibar.

Grupperne skal gerne være på maks. 8 konfirmander. Gerne færre. Det er vigtigt, at der er god plads til, at grupperne kan lægge deres værdi-kort ud på gulvet og tale om dem – uden at blive forstyrret af de andre grupper. Hvis I kan sprede jer over to eller flere rum, er det en fordel.

Print det antal værdi-kort, som svarer til antallet af grupper. Hent dem i download sektionen nederst på siden.

Hver gruppe får tildelt et sæt værdi-kort, som de sammen skal placere i en rækkefølge fra ”vigtigt” til ”ikke vigtigt”. Start gerne med en fælles snak i grupperne om at definere ordet ”vigtigt” – hvad vil det sige, at noget er vigtigt? 
Det er væsentligt, at alle i gruppen kommer på banen med individuelle holdninger og begrundelser for, hvorfor værdierne skal have den pågældende placering – og at hver stemme bliver hørt.  
Når alle i gruppen kan gå med til den valgte værdilinje, er gruppen færdig. Afslutningsvist samles der op i plenum, hvor alle grupper præsenterer deres værdilinje og begrunder deres valg.

Download


Hent materialer til aktiviteten her:

Registrer dig som bruger på Konfirmand Aktion for at downloade