SE OP

– og få øje på den udstødte

Dialogøvelse om Zakæus

At lære og fornemme lidt mere om, hvem Zakæus var, og hvad der skete omkring ham den dag, Jesus kom på besøg hos ham. Øvelsen vil åbne fortællingen op på en anderledes og måske mere sanselig måde, og samtidig vil de træne konfirmanderne i at reflektere og bruge deres sprog omkring fortællingen.

Mange kender Zakæus; den lille mand, der var forhadt og udstødt af samfundets fællesskab på grund af sit job som overtolder, og som klatrede op i et træ for at se Jesus. Det er værd at lægge mærke til, at da Jesus og Zakæus mødes, ser Jesus ikke ned på Zakæus, som alle andre gør. Jesus ser op på ham. Jesus sætter sig i de nederstes sted, og sådan er det hele vejen igennem med Jesus. Som Guds søn fødes han i en stald. Som konge gør han sit indtog i Jerusalem på et æsel. Og i sit møde med det syndige menneske ser han op på ham. Gud sendte sin søn til Jorden, for at vi kunne se vores himmelske fader i øjnene gennem sønnen. Mærke hans blik. Og i det blik se hans frelsende kærlighed til os. Jesus så op på Zakæus, og det voksede han af. Det er der, forvandlingen sker. Zakæus byder Jesus indenfor i sit hjem – og i sit liv. Fra at have været udstødt og forhadt genindsættes Zakæus i samfundet og genoprettes i sit eget liv. Han finder balancen med sig selv, bliver sat ind i en sammenhæng og vinder ligeværdighed med sit samfund.

Den udstødte, dén der regnes for ingenting, udvælger Gud. For sådan er Gud. Som kirke skal vi følge det eksempel. Vi skal ikke vende ryggen til denne verdens Zakæus. Vi skal se og række ud til vor tids Zakæus. Have fællesskab med ham, have måltid med ham. Jesus så Zakæus. Hvad gør vi som kirke for at se mennesker? Se dem, som samfundet peger fingre ad? Se dem, som holdes udenfor, og som ikke passer ind? Ser vi dem? SE OP!

 • 10 Samtalekort
 • Stopur/mobiltelefon

Proces


 • Læs, genfortæl eller lad selv konfirmanderne læse fortællingen om Zakæus
 • Inddel konfirmanderne, så de sidder sammen to og to
 • Bland samtalekortene og læg dem med teksten nedad (og billedet opad) på et bord. Hvert par går op til bordet for at ”trække” et samtalekort. De får nu et minut til at svare på spørgsmålet. Præsten holder styr på tiden og siger til, når der er gået 1 minut. Herefter afleverer hvert par sit samtalekort tilbage på bordet (med billedsiden opad) og det er tid til at trække et nyt.
 • Fortsæt med disse runder så lang tid som I har til øvelsen.
Ekstra aktivitet: 
Se væk:
 • Konfirmanderne sætter sig to og to sammen.
 • Den ene skal fortælle i 1 minut om et vilkårligt emne (fx hvad lavede du i går?)
 • Den anden må ikke kigge på konfirmanden, der taler – men hele tiden sørge for at have sin opmærksomhed rettet andre steder hen (på de andre i rummet, på sin mobiltelefon, osv.).
 • Tal bagefter om, hvad det gør ved os, når vi ikke bliver set. Selv i en leg, hvor det er aftalt sådan, kan vi føle os såret over den manglende opmærksomhed. Tilhørerens manglende engagement bremser vores fortælling og villighed til at ville dele.
Inklusion-eksklusion aktivitet:
 • Afmærk en cirkel på gulvet (m. fx kridt el. tape). Cirklen skal være ca. 2-3 meter i diameter.
 • Alle konfirmanderne stiller sig udenfor cirklen og skal nu rykke sig ind i cirklen/ud af cirklen iht. forskellige udsagn:
 • Alle med bukser på stiller sig indeni cirklen.
 • Alle, der har cyklet til konfirmandundervisning, stiller sig indeni cirklen.
 • Alle, der har fået frokost i dag, stiller sig indeni cirklen.
 • Alle med rødt hår stiller sig indeni cirklen.
 • Alle, hvis navn begynder med bogstavet A, stiller sig indeni cirklen.
 • Alle, der beder aftenbøn, stiller sig indeni cirklen.
 • Alle, der har prøvet at lyve for deres forældre, stiller sig indeni cirklen.
 • Alle der tror på Gud, stiller sig indeni cirklen.
 • Alle, der kan lide at få mange likes på Facebook, stiller sig indeni cirklen.
 • Alle, der har bagtalt en ven, stiller sig indeni cirklen.
 • Alle, der har råbt ad en fremmed på gaden, stiller sig indeni cirklen.
 • Find gerne på flere udsagn.
 • Tal om, hvordan det føles at være den eneste, der står indeni cirklen? Hvordan føles det, når man er nogle få, der stå der sammen? Hvordan føles det at stå mange i cirklen?
 • Tal også om, at nogle emner kan opleves mere sensitive og personlige – fx når det kommer til tro og moral – og at det i de situationer kan være sværere at bekende kulør, fordi man føler sig mere udsat og udstillet, særligt hvis man hører til de få/den eneste, der står frem.

Vi kan alle have stået i en situation, hvor vi har følt os udenfor og udelukket af fællesskabet. Det kan skyldes en bestemt adfærd fra vores side – at vi har gjort noget, som andre tager afstand fra. Det er dog ikke alle udstødte, der har gjort sig fortjent til det. Nogle gange er der visse betingelser og forhold, man ikke selv er herre over – som fx ens hudfarve eller økonomiske midler til rådighed – der er med til at afgøre, om man er en del af fællesskabet eller udenfor.

Læs evt. beretningen om Zakæus igen (Luk. 19).

1-2 timer